Вид търг: с тайно наддаване при открито заседание на комисията, на основание Заповед № А-З-…/07.01.2022г. на Управителя

Относно: наем

Имот: Апартамент № 23, находящ се в гр. София, на ул. „Фредерик Ж. Кюри“ № 16, бл. 155, ет. 6.

ЗП: 182.90 кв.м.

Описание: Апартамент № 23, състоящ се от: три спални, кабинет, дневна, трапезария, кухня, сервизно помещение, баня и тоалетна

Предназначение на имота: офис

Срок на договора: до 3 години от датата на сключване на договора

Начална цена /месечен наем/: 900 евро /деветстотин евро/ без ДДС

Стъпка за наддаване: 20 евро. Цената е без ДДС.

Дата, място и час на провеждане на търга: на 24.01.2022г. в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27, от 10,00ч.

Огледи: след закупуване на тръжна документация и предварителна заявка на телефон 0882/177784

Начин на плащане на цената: по банков път

Тръжната документация се получава в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27, деловодство, всеки работен ден от 9.30ч. до 16.00ч., срещу невъзстановимата сума от 12 лв. с включен ДДС, внесена в касата на дружеството. Краен срок за закупуване на тръжна документация – до 12.00ч. на 21.01.2022г.

Депозит за участие: 300лв. Депозитът подлежи на връщане при условия и ред, посочен в тръжната документация.

Краен срок за приемане на заявленията за участие: до 16.30ч. на 21.01.2022г.

Специални изисквания към участниците: няма

Дата, място и час на провеждане на повторен търг: на 07.02.2022г. в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27, от 10,00ч.

Краен срок за приемане на заявленията за участие в повторен търг: до 16.30ч. на04.02.2022г. Краен срок за закупуване на тръжна документация за повторния търг: до 12.00ч. на 04.02.2022г.

За информация: на телефон 0882/177784

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.