Вид търг: с тайно наддаване при открито заседание на комисията, на основание Заповед № А-З-11/01.02.2022г. на Управителя.

Относно: наем

Имот: Апартамент № 22, находящ се в  гр. София, на ул. „Фредерик Ж. Кюри“ № 17, бл. 2,  ет. 12.

ЗП: 165 кв.м.

Описание: Апартамент № 22, състоящ се от: две спални, дневна с трапезария, кухня, сервизно помещение, баня и тоалетна

Предназначение на имота: за жилище

Срок на договора: до 3 години от датата на сключване на договора

Начална цена /месечен наем/: 930 евро /деветстотин и тридесет евро/ без ДДС

Стъпка за наддаване: 20 евро

Дата, място и час на провеждане на търга: на 21.02.2022г. в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27, от 11,00ч.

Огледи: след закупуване на тръжна документация и предварителна заявка на телефон 0882/177784

Начин на плащане на цената: по банков път

Тръжната документация се получава в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27, деловодство, всеки работен ден от 9.30ч. до 16.00ч., срещу невъзстановимата сума от 12 лв. с включен ДДС, внесена в касата на дружеството. Краен срок за закупуване на тръжна документация: до 12.00ч. на 18.02.2022г.

Депозит за участие: 300 лв. Депозитът подлежи на връщане при условия и ред, посочен в тръжната документация.

Краен срок за приемане на заявленията за участие: до 16.30ч. на 18.02.2022г.

Специални изисквания към участниците: няма

Дата, място и час на провеждане на повторен търг: на 08.03.2022г. в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27, от 11,00ч.

Краен срок за приемане на заявленията за участие в повторен търг: до 16.30ч. на07.03.2022г. Краен срок за закупуване на тръжна документация за повторния търг: до 12.00ч. на 07.03.2022г.

За информация: 0882177784

Разгледайте и другите Обяви за търг на АДИС ЕООД.

Последвайте ни и във Фейсбук.

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.