Вид търг: с тайно наддаване при открито заседание на комисията, на основание Заповед №А-З-109/29.07.2022 на Управителя.

Относно: наем

Имот: Апартамент № 8, находящ се в гр. София, на ул. „Иван Сусанин” № 7, ет. 4.

ЗП: 136,84 кв.м.

Описание: Апартамент №8 състоящ се от: първо ниво – дневна с кухненски бокс, две спални, тоалетна с душ, второ ниво – емпоре, спалня, баня с вана, тоалетна; Имотът е необзаведен.

Предназначение на имота: жилище

Срок на договора: до 3 години от датата на сключване на договора

Начална цена /месечен наем/: 375 евро /триста седемдесет и пет евро/ без ДДС

Стъпка за наддаване: 20 евро. Цената е без ДДС

Дата, място и час на провеждане на търга:12.08.2022г. в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27: от 10,00ч.;

Огледи: след закупуване на тръжна документация и предварителна заявка на телефон: 0882/177782

Начин на плащане на цената: по банков път

Тръжната документация се получава в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27, деловодство, всеки работен ден от 9.30ч. до 16.00ч., срещу невъзстановимата сума от 12 лв. с включен ДДС, внесена в касата на дружеството. Краен срок за закупуване на тръжна документация – до 12.00ч. на 11.08.2022г.

Депозит за участие: 400 лв. Депозитът подлежи на връщане при условия и ред, посочен в тръжната документация.

Краен срок за приемане на заявленията за участие: до 16.30ч. на 11.08.2022г.

Специални изисквания към участниците: няма

Дата, място и час на провеждане на повторен търг: на 26.08.2022г. в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27: 10,00ч.;

Краен срок за приемане на заявленията за участие в повторен търг: до 16.30ч. на 25.08.2022г. Краен срок за закупуване на тръжна документация за повторния търг до 12.00ч. на 25.08.2022г.

За информация: 0882177782

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.