АГЕНЦИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ИМОТИ В СТРАНАТА ЕООД Обявява търг за Офис А находящ се в гр. София, на ул. „Велико Търново” № 27, ет. 2.

Вид търг: с тайно наддаване при открито заседание на комисията, на основание Решение № А-3-41/23.03.2020

Относно: наем

Имот: Офис А находящ се в гр. София, на ул. „Велико Търново” № 27, ет. 2.

ЗП: 96 кв.м.

Описание: Офис А състоящ се от: входно антре, вестибюл, три работни помещения, баня.

Предназначение на имота: за офис

Срок на договора: до 3г. от подписването му.

Начална цена /месечен наем/: 610 евро, без ДДС.

Стъпка за наддаване: 20 евро, без ДДС.

Дата, място и час на провеждане на търга

Огледи:  след закупуване на тръжна документация и предварителна заявка на телефон за всички позиции 0882/177782.

Начин на плащане на цената: по банков път

Тръжната документация се получава в гр. София, ул. „Велико Търново” №27, деловодство, всеки работен ден от 9.30ч. до 16.00ч., срещу невъзстановимата сума от 12 лв. с включен ДДС, внесена в касата на дружеството. Краен срок за закупуване на тръжна документация – до 12,00ч. на 08.04.2020г.

Депозит за участие: 350 лева.

Краен срок за приемане на заявленията за участие: до 16,30ч. на 08.04.2020г.

Специални изисквания към участниците: няма

Дата, място и час на провеждане на повторен търг: на 23.04.2020г. в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27 от 10,00ч.

Краен срок за приемане на заявленията за участие в повторен търг: до 16,30 на 22.04.2020г. Краен срок за закупуване на тръжна документация за повторния търг – до 12,00ч. на 22.04.2020г.

За информация: 0882 177 782

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.