АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-43/25.03.2020 на Управителя, открива процедура за избор на изпълнител за ремонт на балкони (парапети и чела) по алпийски способ.

Местонахождение: гр. София, бул. „Янко Сакъзов“ № 19

Изисквания към кандидатите: Кандидатите следва да са юридическите лица регистрирани по Закон за търговския регистър и вписани в ТР, с утвърдено присъствие на пазара и да могат да предоставят гаранционна услуга с определените в заданието условия.

Краен срок за събиране на офертите: до 17ч на 14.04.2020г.

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.