Вид търг: с тайно наддаване при открито заседание на комисията на основание Запове № А-З-47/01.04.2020г. на Управителя

Относно: наем

Имот: Апартамент № 43, находящ се в гр.София, р-н Слатина, кв. Гео Милев, ул „Александър Жендов” № 1.

ЗП: 177,10 кв.м.

Описание: Апартамент № 43, състоящ се от: дневна, трапезария, кухня, три спални, баня, тоалетна, две складови помещения, две тераси

Предназначение на имота: за жилище

Срок на договора: до 3 г.

Начална цена /месечен наем/: 835 евро без ДДС

Стъпка за наддаване: 15 евро без ДДС

Дата, място и час на провеждане на търга: на 16.04.2020г. в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27 от 10,00ч.

Огледи: след закупуване на тръжна документация и предварителна заявка на телефон за всички позиции 0882/177780

Начин на плащане на цената: по банков път

Тръжната документация се получава в гр. София, ул. „Велико Търново” №27, деловодство, всеки работен ден от 9.30ч. до 16.00ч., срещу невъзстановимата сума от 12 лв. с включен ДДС, внесена в касата на дружеството. Краен срок за закупуване на тръжна документация – до 12,00ч. на 15.04.2020г.

Депозит за участие: 300 лв. Депозитът подлежи на връщане при условия и ред, посочен в тръжната документация.

Краен срок за приемане на заявленията за участие: до 16,30ч. на 15.04.2020г.

Специални изисквания към участниците: няма

Дата, място и час на провеждане на повторен търг: на 30.04.2020г. в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27 от 10,00ч.

Краен срок за приемане на заявленията за участие в повторен търг: до 16,30 на 29.04.2020г. Краен срок за закупуване на тръжна документация за повторния търг – до 12,00ч. на 29.04.2020г.

За информация: на тел. 0882177780

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.