„Агенция дипломатически имоти в страната“ ЕООД открива процедура за избор на Изпълнител за Ремонт на съществуваща гаражна секционна врата и подмяна на съществуващата ел. задвижка с нова на обекти на АДИС ЕООД

АДИС ЕООД, на основание Заповед № А-З-83/01.07.2020г. на Управителя, открива процедура за избор на Изпълнител за Ремонт на съществуваща гаражна секционна врата и подмяна на съществуващата ел. задвижка с нова на обекти на АДИС ЕООД на ж.к. „Младост“ , блок 208А  – гараж“, съгласно Задание за офериране.            I.  Изисквания към кандидатите: Да  са...

Прочети още

„Агенция Дипломатически имоти в страната“ ЕООД открива процедура за избор на Изпълнител за Изработка, доставка и монтаж, върху съществуваща конструкция, на платнище от акрилен плат

„Агенция Дипломатически имоти в страната“ ЕООД, на основание Заповед № А-З-82/01.07.2020 на Управителя, открива процедура за избор на Изпълнител за Изработка, доставка и монтаж, върху съществуваща конструкция, на платнище от акрилен плат за апартамент 21, бл. 1, ул. „Фредерик Жолио Кюри“ №19, гр. София. Изисквания към Изпълнителя. 1. В ценовото предложение да се посочат: единична...

Прочети още
You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.