Вид търг: с тайно наддаване при открито заседание на комисията, на основание Решение № А-З-149/13.10.2020г.

Относно: наем

Имот: Апартамент № 13, находящ се в  гр. София, на ул. „Фредерик Ж. Кюри“ № 16, бл. 155, ет. 1.

ЗП: 182,90 кв.м.

Описание: Апартамент № 13, състоящ се от: дневна, трапезария, три спални, кабинет, кухня,  баня, тоалетна и три балкона.

Предназначение на имота: за офис

Срок на договора: до 3 години от датата да сключване на договора.

Начална цена /месечен наем/: 990 евро. Цената е без ДДС.

Стъпка за наддаване при предложена еднаква най-висока цена от повече участници по т. 10.3 от Приложение №1 към чл. 29, ал 2 от ППЗПП: 20 евро. Цената е без ДДС.

Дата, място и час на провеждане на търга: на 29.10.2020г. в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27, от 10,00ч.

Огледи: след закупуване на тръжна документация и предварителна заявка на телефон 0882/177784.

Начин на плащане на цената: по банков път

Тръжната документация се получава в гр. София, ул. „Велико Търново” №27, деловодство, всеки работен ден от 9.30ч. до 16.00ч., срещу невъзстановимата сума от 12 лв. с включен ДДС, внесена в касата на дружеството. Краен срок за закупуване на тръжна документация до 12.00ч. на 28.10.2020г.

Депозит за участие: 300 лв. Депозитът подлежи на връщане при условия и ред, посочен в тръжната документация.

Краен срок за приемане на заявленията за участие: до 16.30ч. на 28.10.2020г.

Специални изисквания към участниците: няма

Дата, място и час на провеждане на повторен търг: на 12.11.2020г. в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27: от 10,00ч.

Краен срок за приемане на заявленията за участие в повторен търг: до 16.30ч. на 11.11.2020г. Краен срок за закупуване на тръжна документация за повторния търг – до 12.00ч. на 11.11.2020г.

За информация: на телефон 0882/177784

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.