АДИС ЕООД на основание Заповед №А-З-3/11.01.2021г. на Управителя, открива процедура за провеждане на търг за продажба на дълготрайни материални активи, собственост на Дружеството в съответствие с изискванията на Приложение №1 към чл. 29, ал.2 и от ППЗПП на следните товарни автомобили, подробно описани по позиции, при следните условия:

Позиция 1 (п.1)товарен автомобил Фолксваген Транспортер, с регистрационен номер С 7749 МВ, дата на регистрация 20.03.1996 г. и прекратена регистрация от 08.01.2019г.,пробег 392 773 км, цвят син, дизелов двигател с обем 1900 куб.см., мощност 50kW, брой места 5+1, врати 3, рама № WV1ZZZ70ZTH211753, двигател № ABL073934.

Позиция 2 (п.2)товарен автомобил Фолксваген Транспортер, с регистрационен номер С 2098 МВ, дата на регистрация 20.03.1996г. и прекратена регистрация от 10.12.2019г., пробег 380 379 км., цвят син, дизелов двигател с обем 1900 куб.см., мощност 50 kW, брой места 5+1, врати 3, рама № WV1ZZZ70ZTH209495, двигател № ABL074691.

 1. Начална цена (продажна цена): (п.1) – 2 090 лева; (п.2) – 2 090 лева;
 2. Стъпка на наддаване: (п.1) – 100 лева; (п.2) – 100 лева;
 3. Вид на търговете – за всички позиции с явно наддаване.
 4. Начин на плащане: за всички позиции по банков път.
 5. Дата, място и час на провеждане на търговете: п.1 на 27.01.2021г. от 10.00ч.; п.2 на 27.01.2021г. от 11.00ч., за всички позиции, гр. София, ул. „Велико Търново” № 27.
 6. Тръжната документация се закупува в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27, деловодство, всеки работен ден от 9.30ч. до 16.00ч., срещу невъзстановимата сума от 12 лв. с включен ДДС, внесена в касата на дружеството. Краен срок за закупуване на тръжна документация – до 12,00ч. на 26.01.2021г.
 7. Депозит за участие по позиции: (п.1) – 300 лева; (п.2) – 300 лева. Депозитът по всички позиции подлежи на връщане съгласно посоченото в тръжната документация.
 8. Условия за оглед: след предварителна заявка на тел. 0882/177 776.
 9. Краен срок за приемане на заявления за участие: 26.01.2021г. до 16.30ч., за всички позиции.
 10. Специални изисквания към участниците: за всички позиции – няма.
 11. Дата, място и час на повторното провеждане на търга: на 04.02.2021г. в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27: (п.1) – от 10,00ч.; (п.2) – от 11,00ч.Краен срок за приемане на заявленията за повторния търг – до 16.30ч. на 03.02.2021г. Краен срок за закупуване на тръжна документация за повторния търг – до 12,00ч. на 03.02.2021г.

Разгледайте и другите обяви за търг на АДИС ЕООД тук.

Последвайте ни и във Фейсбук.

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.