Вид търг: с тайно наддаване при открито заседание на комисията, на основание Решение № А-З-5/19.01.2021г. на Управителя

Относно: наем

Имот: Апартамент № А5 находящ се в „Апартаментен хотел „Панчарево” на ул „Самоковско шосе” № 233, с. Панчарево, гр. София

ЗП: 168,35 кв.м.

Описание: Апартамент № А5 състоящ се от: вестибюл, дневна с кухненски бокс, две спални, две бани с тоалетна, склад, мокро помещение, лоджия – зимна градина и тераса.

Предназначение на имота: за офис

Срок на договора: до 3 години.

Начална цена /месечен наем/: 730 евро /седемстотин и тридесет евро/. Цената е без ДДС.

Стъпка за наддаване: 15 евро. Цената е без ДДС.

Дата, място и час на провеждане на търга: на 05.02.2021г. в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27, от 10,00ч.

Огледи: след закупуване на тръжна документация и предварителна заявка на телефон 0882177719.

Начин на плащане на цената: по банков път

Тръжната документация се получава в гр. София, ул. „Велико Търново” №27, деловодство, всеки работен ден от 9.30ч. до 16.00ч., срещу невъзстановимата сума от 12 лв. с включен ДДС, внесена в касата на дружеството. Краен срок за закупуване на тръжна документация – до 12.00ч. на 04.02.2021г.

Депозит за участие: 300 лв. Депозитът подлежи на връщане при условия и ред, посочен в тръжната документация.

Краен срок за приемане на заявленията за участие: до 16.30ч. на 04.02.2021г

Специални изисквания към участниците: няма

Дата, място и час на провеждане на повторен търг: на 17.02.2021г. в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27: от 10,00ч.

Краен срок за приемане на заявленията за участие в повторен търг: до 16.30ч. на 16.02.2021г. Краен срок за закупуване на тръжна документация за повторния търг – до 12.00ч. на 16.02.2021г.

За информация: на телефон 0882177719

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.