Вид търг: с тайно наддаване при открито заседание на комисията, съгласно Заповед № А-З-37/09.04.2021г на Управителя

Относно: наем

Имот: втори (първи надпартерен) етаж от двуетажна къща с таван и сутерен, находяща се на бул. „Патриарх Евтимий” № 17

ЗП на етажа 133,36 кв.м., заедно с 43% ид. ч. от общите части на сградата и мястото – цялото 510 кв.м.

Описание: втори (първи надпартерен) етаж от двуетажна къща с таван и сутерен, състоящ се от: вестибюл, четири стаи, баня с тоалетна.

Предназначение на имота: за офис

Срок на договора: до 3 години от датата на сключване на договора, в случай на получено разрешение от МВнР, срокът ще се удължи съгласно разрешението.

Начална цена /месечен наем/: 1 330 евро без ДДС

Стъпка за наддаване: 30 евро. Цената е без ДДС.

Дата, място и час на провеждане на търга: на 27.04.2021г. в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27, от 11,00ч.

Огледи: след закупуване на тръжна документация и предварителна заявка на телефон 0882/177782

Начин на плащане на цената: по банков път

Тръжната документация се получава в се получава в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27, деловодство, всеки работен ден от 9.30ч. до 16.00ч., срещу невъзстановимата сума от 12 лв. с включен ДДС, внесена в касата на дружеството. Краен срок за закупуване на тръжна документация – до 12.00ч. на 26.04.2021г.

Депозит за участие: 1000 лв. Депозитът подлежи на връщане при условия и ред, посочен в тръжната документация.

Краен срок за приемане на заявленията за участие: до 16.30ч. на 26.04.2021г.

Специални изисквания към участниците: няма

Дата, място и час на провеждане на повторен търг: на 13.05.2021г. в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27, от 11,00ч.

Краен срок за приемане на заявленията за участие в повторен търг: до 16.30ч. на 12.05.2021г.

Краен срок за закупуване на тръжна документация за повторния търг: до 12.00ч. на 12.05.2021г.

За допълнителна информация: 0882177782

Още обяви за търгове на имоти на АДИС ЕООД, разгледайте тук.

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.