Вид търг: с тайно наддаване при открито заседание на комисията, съгласно Заповед № А-З-37/09.04.2021г на Управителя.

Относно: наем

Имот: самостоятелна двуетажна сграда със сутеренен и тавански етаж, находяща се в гр. София, район „Оборище”, на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” №117

ЗП: 169,80 кв.м., общо разгъната застроена площ 679,20 кв.м. и дворно място 754,64 кв.м.

Предназначение на имота: за офис

Срок на договора: до 3 години от датата на сключване на договора

Начална цена /месечен наем/: 4 500 евро без ДДС

Стъпка за наддаване: 50 евро. Цената е без ДДС.

Дата, място и час на провеждане на търга: на 27.04.2021г. в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27, от 10,00ч.

Огледи: след закупуване на тръжна документация и предварителна заявка на телефон 0882/177780

Начин на плащане на цената: по банков път

Тръжната документация се получава в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27, деловодство, всеки работен ден от 9.30ч. до 16.00ч., срещу невъзстановимата сума от 12 лв. с включен ДДС, внесена в касата на дружеството. Краен срок за закупуване на тръжна документация – до 12.00ч. на 26.04.2021г.

Депозит за участие: 1000 лв. Депозитът подлежи на връщане при условия и ред, посочен в тръжната документация.

Краен срок за приемане на заявленията за участие: до 16.30ч. на 26.04.2021г.

Специални изисквания към участниците: няма

Дата, място и час на провеждане на повторен търг: на 13.05.2021г. в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27, от 10,00ч.

Краен срок за приемане на заявленията за участие в повторен търг: до 16.30ч. на 12.05.2021г.

Краен срок за закупуване на тръжна документация за повторния търг: до 12.00ч. на 12.05.2021г.

За информация: 0882177780

Още обяви за търгове на имоти на АДИС ЕООД, разгледайте тук.

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.