Вид търг: с тайно наддаване при открито заседание на комисията, на основание Заповед №А-З-87/02.07.2021г. на Управителя

Относно: наем

Имот: Апартамент № А7 и паркоместа 9 и 10 в подземния гараж, находящи се в „Апартаментен хотел „Панчарево” на ул „Самоковско шосе” № 233, с Панчарево, гр. София.

ЗП: 166,78 кв.м.

Описание: Апартамент № А7 е необзаведен с оборудвана кухня, състоящ се от: вестибюл, дневна с кухненски бокс, две спални, вътрешно стълбище, две бани с тоалетна, склад, мокро помещение, лоджия – зимна градина и тераса, заедно с още една функционално отделена тераса, както и паркоместа 9 и 10 в подземния гараж.

Предназначение на имота: жилище с две паркоместа

Срок на договора: до 3 години от датата на сключване на договора

Начална цена /месечен наем/: 830 евро /осемстотин и тридесет евро/ с ДДС за апартамента и 72 евро /седемдесет и две евро/ с ДДС за паркомясто 9, и 72 евро /седемдесет и две евро/ с ДДС за паркомясто 10

Стъпка за наддаване при предложена еднаква най-висока цена от повече участници по т. 10.3 от Приложение № 1 към чл. 29, ал 2 от ППЗПП: (п.1) – 15 евро; (п.2) – 15 евро. Цената е без ДДС.

Дата, място и час на провеждане на търга: на 20.07.2021г. в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27, от 10,00ч.

Огледи:  след закупуване на тръжна документация и предварителна заявка на телефон 0882/177719

Начин на плащане на цената: по батков път

Тръжната документация се получава в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27, деловодство, всеки работен ден от 9.30ч. до 16.00ч., срещу невъзстановимата сума от 12 лв. с включен ДДС, внесена в касата на дружеството. Краен срок за закупуване на тръжна документация – до 12.00ч. на 19.07.2021г.

Депозит за участие: 300 лева.

Краен срок за приемане на заявленията за участие: до 16.30ч. на 19.07.2021г.

Специални изисквания към участниците: няма

Дата, място и час на провеждане на повторен търг: на 04.08.2021г. в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27, от 10,00ч.

Краен срок за приемане на заявленията за участие в повторен търг: до 16.30ч. на 03.08.2021г. Краен срок за закупуване на тръжна документация за повторния търг до 12.00ч. на 03.08.2021г.

За информация: на телефон 0882/177719

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.