Вид търг: с тайно наддаване при открито заседание на комисията, на основание Заповед № А-З-119/31.08.2021г. на Управителя

Относно: наем

Имот: Двуетажна сграда, находящ се в гр. София, на ул. „Монтевидео” № 4.

ЗП: сутерен със ЗП 28,00 кв. м., първи етаж със ЗП от 84,39 кв. м., втори етаж със ЗП от 56,61 кв. м., гараж със застроена площ 19,84 кв.м. и дворно място с площ от 895 кв.м.

Описание: Двуетажна сграда със следното разпределение: сутерен състоящ се от едно складово помещение; първи етаж състоящ се от едно помещение, коридор, сервизно помещение и зимна градина; втори етаж състоящ се от две помещения, сервизно помещение, коридор и тераса; гараж и дворно място.

Предназначение на имота: за жилище/офис/училище/детска градина

Срок на договора: три години от датата на сключване на договора

Начална цена /месечен наем/: 700 евро без ДДС

Стъпка за наддаване: 20 евро без ДДС

Дата, място и час на провеждане на търга: на 17.09.2021г. в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27 от 10,00ч.

Огледи: след закупуване на тръжна документация и предварителна заявка на телефон 0882177780

Начин на плащане на цената: по банков път

Тръжната документация се получава в гр. София, ул. „Велико Търново” №27, деловодство, всеки работен ден от 9.30ч. до 16.00ч., срещу невъзстановимата сума от 12 лв. с включен ДДС, внесена в касата на дружеството. Краен срок за закупуване на тръжна документация – до 12.00ч. на 16.09.2021г.

Депозит за участие: 600 лв. Депозитът подлежи на връщане при условия и ред, посочен в тръжната документация.

Краен срок за приемане на заявленията за участие: до 16.30ч. на 16.09.2021г.

Специални изисквания към участниците: няма

Дата, място и час на провеждане на повторен търг: на 01.10.2021г. в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27 от 10,00ч.

Краен срок за приемане на заявленията за участие в повторен търг: до 16.30ч. на30.09.2021г. Краен срок за закупуване на тръжна документация за повторния търг – до 12.00ч. на 30.09.2021г.

За информация: на тел. 0882 177 780

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.