АГЕНЦИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ИМОТИ В СТРАНАТА ЕООД Обявява търг за

Вид търг: с тайно наддаване при открито заседание на комисията, на основание Заповед № А-З-151/18.10.2021г. на Управителя

Относно: наем

Имот: Апартамент № 3, находящ се в на ул.“Майор Юрий Гагарин “№22, бл.154А.

ЗП: 98.60 кв.м.

Описание: Апартамент № 3 състоящ се от: входно антре,дневна с трапезария, кухня, две спални, баня с вана и тоалетна, тоалетна, тераса. Имотът е необзаведен.

Предназначение на имота: за офис

Срок на договора: до 3 години от датата на сключване на договора

Начална цена /месечен наем/: 500 евро без ДДС

Стъпка за наддаване: 15 евро. Цената е без ДДС.

Дата, място и час на провеждане на търга: на 02.11.2021г. в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27 от 10,00ч.

Огледи: след закупуване на тръжна документация и предварителна заявка на телефон 0882177719.

Начин на плащане на цената: по банков път

Тръжната документация се получава в гр. София, ул. „Велико Търново” №27, деловодство, всеки работен ден от 9.30ч. до 16.00ч., срещу невъзстановимата сума от 12 лв. с включен ДДС, внесена в касата на дружеството. Краен срок за закупуване на тръжна документация – до 12,00ч. на 29.10.2021г.

Депозит за участие: 300 лв. Депозитът подлежи на връщане при условия и ред, посочен в тръжната документация.

Краен срок за приемане на заявленията за участие: 16,30ч. на 29.10.2021г.

Специални изисквания към участниците: няма

Дата, място и час на провеждане на повторен търг: 16.11.2021г. в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27 от 10,00ч.

Краен срок за приемане на заявленията за участие в повторен търг: до 16,30ч. на 15.11.2021г. Краен срок за закупуване на тръжна документация за повторния търг – до 12,00ч. на 15.11.2021г.

За информация: на тел. 0882177719

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.