Вид търг: с тайно наддаване при открито заседание на комисията, на основание Заповед № А-З-48/13.04.2022г. на Управителя

Относно: наем

Имот: Двуетажна сграда със сутерен и два наземни гаража, находяща се в гр. София, кв. Бояна, ул. „Саша Попов” №31

ЗП: общо разгъната застроена площ от 726 кв. м. с двор 4713 кв.м.

Предназначение на имота: за офис/жилище

Срок на договора: до 3 години от датата на сключване на договора. При получаване на разрешение от Министъра на външните работи за сключване на договор за период над 3 години, договорът се сключва за период, съобразно полученото разрешение.

Начална цена /месечен наем/: 5050 евро (пет хиляди и петдесет евро) без ДДС.

Стъпка за наддаване: 50 евро. Цената е без ДДС.

Дата, място и час на провеждане на търга: на 28.04.2022гв гр. София, ул. „Велико Търново” № 27, от 12,00ч

Огледи: след закупуване на тръжна документация и предварителна заявка на телефон: за 0882/177780

Начин на плащане на цената: по банков път

Тръжната документация се получава в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27, деловодство, всеки работен ден от 9.30ч. до 16.00ч., срещу невъзстановимата сума от 12 лв. с включен ДДС, внесена в касата на дружеството. Краен срок за закупуване на тръжна документация: до 12.00ч. на 27.04.2022г.

Депозит за участие: 1000 лв. Депозитът подлежи на връщане при условия и ред, посочен в тръжната документация.

Краен срок за приемане на заявленията за участие: до 16.30ч. на 27.04.2022г.

Специални изисквания към участниците: няма

Дата, място и час на провеждане на повторен търг: на 13.05.2022г. в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27, от 12,00ч.

Краен срок за приемане на заявленията за участие в повторен търг: до 16.30ч. на12.05.2022г. Краен срок за закупуване на тръжна документация за повторния търг: до 12.00ч. на 12.05.2022г.

За информация: 0882 177 780

Разгледайте и другите Обяви за търг на АДИС ЕООД.

Разгледайте имотите на АДИС и в YouTube.

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.