Вид търг: с тайно наддаване при открито заседание на комисията, на основание Заповед № А-З-48/13.04.2022г. на Управителя

Относно: наем

Имот: Апартамент №16, находящ се в гр. София, р-н “Изгрев”, на ул. „Чарлз Дарвин“ N:25, бл.2.

ЗП: 98,84 кв.м.

Описание: Апартамент №16, състоящ се от: антре, коридор, дневна с трапезария и кухня, балкон, две спални, баня с тоалетна, тоалетна.

Предназначение на имота: за жилище

Срок на договора: до 3 години от датата на сключване на договора.

Начална цена /месечен наем/: 600 евро /шестстотин евро/ без ДДС (цената е с включени разходи за топлинна енергия за апартамента и разходи общи части.

Стъпка за наддаване: 25 евро. Цената е без ДДС.

Дата, място и час на провеждане на търга: на 28.04.2022гв гр. София, ул. „Велико Търново” № 27, от 11,00ч.

Огледи: след закупуване на тръжна документация и предварителна заявка на телефон: 0882/177780

Начин на плащане на цената: по банков път

Тръжната документация се получава в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27, деловодство, всеки работен ден от 9.30ч. до 16.00ч., срещу невъзстановимата сума от 12 лв. с включен ДДС, внесена в касата на дружеството. Краен срок за закупуване на тръжна документация: до 12.00ч. на 27.04.2022г.

Депозит за участие: 300 лв. Депозитът подлежи на връщане при условия и ред, посочен в тръжната документация.

Краен срок за приемане на заявленията за участие: до 16.30ч. на 27.04.2022г.

Специални изисквания към участниците: за посолства и дипломатически мисии

Дата, място и час на провеждане на повторен търг: на 13.05.2022г. в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27, от 11:00ч.

Краен срок за приемане на заявленията за участие в повторен търг: до 16.30ч. на12.05.2022г. Краен срок за закупуване на тръжна документация за повторния търг: до 12.00ч. на 12.05.2022г.

За информация: на тел. 0882177780

Разгледайте и другите Обяви за търг на АДИС ЕООД.

Разгледайте имотите на АДИС и в YouTube.

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.