Вид търг: с тайно наддаване при открито заседание на комисията, на основание Заповед №А-З-126/26.08.2022 на Управителя.

Относно: наем

Имот: Апартамент № 25, находящ се в гр. София, на ул. „Чарлз Дарвин“ № 25, бл. 2, ет.7.

ЗП: 98,84 кв.м.

Описание: Апартамент № 25, необзаведен, състоящ се от: дневна с трапезария, две спални, кухня, баня, тоалетна и балкон.

Предназначение на имота: за жилище

Срок на договора: до 3 години от датата да сключване на договора

Начална цена /месечен наем/: 520 евро. Цената е без ДДС.

Стъпка за наддаване: 20 евро. Цената е без ДДС.

Дата, място и час на провеждане на търга: на 14.09.2022г. в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27, от 10,00ч.

Огледи: след закупуване на тръжна документация и предварителна заявка на телефон 02/870 20 87 – Росица Симеонова

Начин на плащане на цената: по банков път

Тръжната документация се получава в гр. София, ул. „Велико Търново” №27, деловодство, всеки работен ден от 9.30ч. до 16.00ч., срещу невъзстановимата сума от 12 лв. с включен ДДС, внесена в касата на дружеството. Краен срок за закупуване на тръжна документация – до 12.00ч. на 13.09.2022г.

Депозит за участие: 300 лв. Депозитът подлежи на връщане при условия и ред, посочен в тръжната документация.

Краен срок за приемане на заявленията за участие: до 16.30ч. на 13.09.2022г.

Специални изисквания към участниците: няма

Дата, място и час на провеждане на повторен търг: на 17.10.2022г. в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27, от 10,00ч.

Краен срок за приемане на заявленията за участие в повторен търг: до 16.30ч. на14.10.2022г. Краен срок за закупуване на тръжна документация за повторния търг: до 12.00ч. на 14.10.2022г.

За информация: 0882177784

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.