Вид търг: с тайно наддаване при открито заседание на комисията, на основание Заповед №А-З-228/22.12.2022 на Управителя

Относно: наем

Имот: Апартамент № 11, находящ се на ул.“Фредерик Ж. Кюри“ № 15, бл. 3, ет. 6.

ЗП: 173,08 кв.м.

Описание: Апартамент № 11, състоящ се от: входно антре,  дневна с трапезария, две спални, кухня, гардеробно помещение, баня, тоалетна и балкон. Имотът е напълно обзаведен.

Предназначение на имота: за жилище

Срок на договора: до 3 години от датата на сключване на договора

Начална цена /месечен наем/: 1400 евро /хиляда и четиристотин евро/ без ДДС

Стъпка за наддаване: 50 евро без  ДДС

Дата, място и час на провеждане на търга: на 09.01.2023г. в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27 от 10,00ч.;

Огледи: след закупуване на тръжна документация и предварителна заявка на телефон: 0882/177780

Начин на плащане на цената: по банков път

Тръжната документация се получава в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27, деловодство, всеки работен ден от 9.30ч. до 16.00ч., срещу невъзстановимата сума от 12 лв. с включен ДДС, внесена в касата на дружеството. Краен срок за закупуване на тръжна документация: до 12.00ч. на 06.01.2023г.

Депозит за участие: 600 лв. Депозитът подлежи на връщане при условия и ред, посочен в тръжната документация.

Краен срок за приемане на заявленията за участие: до 16.30ч. на 06.01.2023г.

Специални изисквания към участниците: няма

Дата, място и час на провеждане на повторен търг: на 23.01.2023г. в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27 от 10,00ч.

Краен срок за приемане на заявленията за участие в повторен търг: до 16.30ч. на 20.01.2023г. Краен срок за закупуване на тръжна документация за повторния търг до 12.00ч. на 20.01.2023г.

За информация: на тел. 0882177780

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.